Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (511)
 • สอ.ดอนแดง (98)
 • สอ.ดอนปอ (5)
 • สอ.ดอนศาลา (1)
 • สอ.นางัว (27)
 • สอ.ท่าเรือ (1)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (484)
 • สอ.นาคอย (68)
 • สอ.อูนนา (264)
 • สอ.โคกสะอาด (4)
 • รพช.นาหว้า (336)
 • งานบริหาร(สสอ.) (23)
 • งานวิชาการ(ผช.) (68)
 • Anongpan (11)
 • งานอัมพัชรา (316)
 • นฤมล (4)
 • งานสิริพร (188)
 • งานศิรินทิพย์ (48)
 • คุณ.......... (57)
 • jac (7)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
 • ระบบบริหารโครงการ NPM-PRJM
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ไฟล์งานควบคุมภายใน 2563
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.
 • R8-506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • HDC_ส่งข้อมูล
 • Datacenter.npm
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง
 • ส่งงบทดลอง
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • PASSBOOK
 • SMS_Deeka
 • ONE-page.
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย
  Publication


  public relations

  RSS Feed หน้าแรก : งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
  แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565
   แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธ... ฮิต08 พ.ย. 2564
   แผนปฏิบัติการ คปสอ.นาหว้า ปี2564 ฮิต03 ธ.ค. 2563
   รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข64 ฮิต26 พ.ย. 2563
  RSS Feed หน้าแรก : ประชาสัมพันธ์/คู่มือการปฏิบัติงาน
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จ้างเหมา... ฮิต29 มี.ค. 2567
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกส... ฮิต25 มี.ค. 2567
   ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการ... ฮิต19 มี.ค. 2567
   พชอ.นาหว้า ร่วมกับ พชต.ทุกแห่ง จัดมหกรรมส... ฮิต28 พ.ย. 2565
  อ่านทั้งหมด
   RSS Feed หน้าแรก : งาน ITA ปี 2565
  โครงการเสริมสร้างปละพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในการป้องกันทุจริตและให้มีวินัย/แก้ไขการกระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   โครงการเสริมสร้างปละพัฒนาบุคลากรของหน่วย... ฮิต31 มี.ค. 2565

  ข่าวทุกหมวด

  HOT

  2029 :
  คู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี2564(518 คนอ่าน)   20/07/2564
  2028 :
  ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี(508 คนอ่าน)   18/12/2563
  2027 :
  เชิญประชุมวิชาการ(584 คนอ่าน)   21/08/2563
  2026 :
  หนังสือเชิญประชุม พชอ. วันที่ 30,31 กค.2563(604 คนอ่าน)   24/07/2563
  2025 :
  แจ้ง วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 หยุดราชการ(598 คนอ่าน)   23/07/2563
  2024 :
  ลิงค์บันทึกข้อมุล ผุู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก(838 คนอ่าน)   10/07/2563
  2022 :
  สำเนาคำสั่ง อำเภอนาหว้า และบัญชีแนบท้ายอยูjเวรฯโควิด-19(633 คนอ่าน)   14/04/2563
  2021 :
  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ฯคปสอ.นาหว้า2563(837 คนอ่าน)   21/01/2563
  2020 :
  ขอความร่วมมือลงข้อมูลต่างๆ ในงานอาหารปลอดภัย (อวล)(918 คนอ่าน)   22/11/2562
  2019 :
  ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล ส่ง สสอ.นาหว้า 19 พย.62(775 คนอ่าน)   13/11/2562
  2018 :
  งานรณรงค์จัดห้องน้ำตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ(956 คนอ่าน)   13/11/2562
  2017 :
  มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5)(795 คนอ่าน)   08/11/2562
  2016 :
  คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราช 3455/2562-21 ตค.2562แก้ไข เพิ่มเติม(954 คนอ่าน)   29/10/2562
  2015 :
  สำเนาคำสั่งผู้ว่ารชาการจังหวัด3298/2562(875 คนอ่าน)   11/10/2562
  2014 :
  ขอความร่วมมือ ขึ้นป้ายประกาศรณรงค์ต่อต้านสารพิษ หน้าสถานบริการ (รายละเอียดในไลน์กลุ่มงาน)(871 คนอ่าน)   11/10/2562  web_reseve


  SSO_

  นายปราโมทย์ คำภูเงิน
  สาธารณสุขอำเภอนาหว้า
  analizatoin
 • ผลประเมินยุทธศาสตร์ 2/2563
 • ผลประเมินยุทธศาสตร์ 1/2563
 • ผลงานOP-PP
 • ข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 • link_external
 • เว็บสำรอง สสอ.นาหว้า
 • SMS login2020
 • Cockpit 2563
 • Cockpit 2564
 • Update OP-PP
 • สสจ.นครพนม
 • ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง
 • ระบบลงตรวจสอบสิทธิ์
 • ตรวจสอบสิทธิ์กรมบัญชีกลาง
 • ตรวจสอบผลงานเขต8
 • สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
 • สปสชเขต.อุดร
 • อัปเดท JHCIS
 • สุขภาพภาคประชาชน(อสม.)
 • ข้อทรัพยากรและข้อมูลบุคลากร
 • สหกรณ์ฯสาธารณสุข(ใหม่)
 • ปฏิทินวันหยุดราชการ 2563
 • รพสต.โคกสะอาด
 • my-organ
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนศาลา
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพัฒนา
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดง
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคูณใหญ่
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคอย
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอูนนา
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
   
   
  W_online
  ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416