Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (510)
 • สอ.ดอนแดง (82)
 • สอ.ดอนปอ (4)
 • สอ.นางัว (26)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (483)
 • สอ.นาคอย (59)
 • สอ.อูนนา (263)
 • สอ.โคกสะอาด (3)
 • รพช.นาหว้า (335)
 • งานบริหาร(สสอ.) (22)
 • งานวิชาการ(ผช.) (67)
 • Anongpan (10)
 • งานอัมพัชรา (315)
 • นฤมล (3)
 • งานสิริพร (187)
 • งานศิรินทิพย์ (47)
 • คุณ.......... (56)
 • jac (6)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
 • ระบบบริหารโครงการ NPM-PRJM
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ไฟล์งานควบคุมภายใน 2563
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.
 • R8-506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • HDC_ส่งข้อมูล
 • Datacenter.npm
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง
 • ส่งงบทดลอง
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • PASSBOOK
 • SMS_Deeka
 • ONE-page.
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย
  Publication


  public relations

  RSS Feed หน้าแรก : งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
  แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565
   แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธ... ฮิต08 พ.ย. 2564
   แผนปฏิบัติการ คปสอ.นาหว้า ปี2564 ฮิต03 ธ.ค. 2563
   รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข64 ฮิต26 พ.ย. 2563
  RSS Feed หน้าแรก : ประชาสัมพันธ์/คู่มือการปฏิบัติงาน
  พชอ.นาหว้า ร่วมกับ พชต.ทุกแห่ง จัดมหกรรมสุขภาพ
   พชอ.นาหว้า ร่วมกับ พชต.ทุกแห่ง จัดมหกรรมส... ฮิต28 พ.ย. 2565
   สสอ.นาหว้า ลงพื้นที่ เสริมพลังใจ ให้แนวทา... ฮิต28 พ.ย. 2565
   "พชอ.นาหว้า" ประชุมคัดเลือกประเด็น พชอ. ... ฮิต28 พ.ย. 2565
   ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 2563 ฮิต03 ธ.ค. 2562
  อ่านทั้งหมด
   RSS Feed หน้าแรก : งาน ITA ปี 2565
  โครงการเสริมสร้างปละพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในการป้องกันทุจริตและให้มีวินัย/แก้ไขการกระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   โครงการเสริมสร้างปละพัฒนาบุคลากรของหน่วย... ฮิต31 มี.ค. 2565

  ข่าวทุกหมวด

  HOT

  2029 :
  คู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี2564(463 คนอ่าน)   20/07/2564
  2028 :
  ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี(445 คนอ่าน)   18/12/2563
  2027 :
  เชิญประชุมวิชาการ(523 คนอ่าน)   21/08/2563
  2026 :
  หนังสือเชิญประชุม พชอ. วันที่ 30,31 กค.2563(553 คนอ่าน)   24/07/2563
  2025 :
  แจ้ง วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 หยุดราชการ(542 คนอ่าน)   23/07/2563
  2024 :
  ลิงค์บันทึกข้อมุล ผุู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก(769 คนอ่าน)   10/07/2563
  2022 :
  สำเนาคำสั่ง อำเภอนาหว้า และบัญชีแนบท้ายอยูjเวรฯโควิด-19(574 คนอ่าน)   14/04/2563
  2021 :
  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ฯคปสอ.นาหว้า2563(795 คนอ่าน)   21/01/2563
  2020 :
  ขอความร่วมมือลงข้อมูลต่างๆ ในงานอาหารปลอดภัย (อวล)(859 คนอ่าน)   22/11/2562
  2019 :
  ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล ส่ง สสอ.นาหว้า 19 พย.62(706 คนอ่าน)   13/11/2562
  2018 :
  งานรณรงค์จัดห้องน้ำตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ(874 คนอ่าน)   13/11/2562
  2017 :
  มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5)(728 คนอ่าน)   08/11/2562
  2016 :
  คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราช 3455/2562-21 ตค.2562แก้ไข เพิ่มเติม(880 คนอ่าน)   29/10/2562
  2015 :
  สำเนาคำสั่งผู้ว่ารชาการจังหวัด3298/2562(805 คนอ่าน)   11/10/2562
  2014 :
  ขอความร่วมมือ ขึ้นป้ายประกาศรณรงค์ต่อต้านสารพิษ หน้าสถานบริการ (รายละเอียดในไลน์กลุ่มงาน)(816 คนอ่าน)   11/10/2562  web_reseve


  SSO_

  นายปราโมทย์ คำภูเงิน
  สาธารณสุขอำเภอนาหว้า
  analizatoin
 • ผลประเมินยุทธศาสตร์ 2/2563
 • ผลประเมินยุทธศาสตร์ 1/2563
 • ผลงานOP-PP
 • ข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 • link_external
 • เว็บสำรอง สสอ.นาหว้า
 • SMS login2020
 • Cockpit 2563
 • Cockpit 2564
 • Update OP-PP
 • สสจ.นครพนม
 • ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง
 • ระบบลงตรวจสอบสิทธิ์
 • ตรวจสอบสิทธิ์กรมบัญชีกลาง
 • ตรวจสอบผลงานเขต8
 • สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
 • สปสชเขต.อุดร
 • อัปเดท JHCIS
 • สุขภาพภาคประชาชน(อสม.)
 • ข้อทรัพยากรและข้อมูลบุคลากร
 • สหกรณ์ฯสาธารณสุข(ใหม่)
 • ปฏิทินวันหยุดราชการ 2563
 • รพสต.โคกสะอาด
 • my-organ
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนศาลา
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพัฒนา
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดง
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคูณใหญ่
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคอย
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอูนนา
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
   
   
  W_online
  ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416