Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (147)
 • สอ.ดอนแดง (34)
 • สอ.ดอนปอ (25)
 • สอ.ดอนศาลา (28)
 • สอ.นางัว (8)
 • สอ.ท่าเรือ (23)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (116)
 • สอ.นาคอย (51)
 • สอ.อูนนา (6)
 • สอ.โคกสะอาด (43)
 • รพช.นาหว้า (247)
 • งานบริหาร(สสอ.) (48)
 • งานวิชาการ(ผช.) (654)
 • งานจุฑามาศ (369)
 • งานอัมพัชรา (268)
 • งานศิริเพชร (3)
 • งานสิริพร (106)
 • งานศิรินทิพย์ (42)
 • คุณวิไลศักดิ์ (51)
 • คุณปัณฑิตา (4)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • แผนเงินบำรุง 2560
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • คำสั่ง-กฏระเบียบ
 • โอนเงินให้หน่วยบริการ
 • แบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • วาระการประชุม
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • W_online
  ขณะนี้มี 35 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพจากภูมิปัญญา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวล่าสุด  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 435/2559 ปลดล๊อกเงินเดือนตัน อ่าน 202 ครั้ง     สารสำคัญของการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ ปี ๒๕๕๗ อ่าน 922 ครั้ง     การรับสมัครสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออ... อ่าน 1437 ครั้ง     การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบ... อ่าน 2134 ครั้ง     OP-PP_version3 มาใหม่ อ่าน 1704 ครั้ง    
  หน้าแรก ข่าวทั่วไป :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 435/2559 ปลดล๊อกเงินเดือนตัน อ่าน 202 ครั้ง202026 ต.ค. 2559
   ปรับปรุง (Update JHCIS) ฉบับล่าสุด อ่าน 1510 ครั้ง1510022 ก.พ. 2559
   กรมบัญชีกลาง ยกเลิกจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 12วิธี เปลี่ย... อ่าน 1044 ครั้ง1044017 เม.ย. 2558
   การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบ... อ่าน 2134 ครั้ง2134022 ม.ค. 2556
   คู่มือ JHCIS ฉบับสมบูรณ์ฺ จัดเต็ม อ่าน 6910 ครั้ง6910006 ก.พ. 2555
   OP-PP_version3 มาใหม่ อ่าน 1704 ครั้ง1704012 พ.ย. 2554
   ผลการออกรางวัลฉลากกาชาดการกุศล งานประเพณีไหลเรือไฟแ... อ่าน 1213 ครั้ง1213018 ต.ค. 2554
   ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น OP/PP  อ่าน 1041 ครั้ง1041005 ส.ค. 2554
   ประชาสัมพันธ์เว็บสหกรณ์ใหม่ update_06/05/2554 อ่าน 1001 ครั้ง1001009 พ.ค. 2554
   ประชาสัมพันธ์แผนการปราบปราบการทุจริต อ.นาหว้า อ่าน 1149 ครั้ง1149010 มี.ค. 2554
  ทั้งหมด
   หน้าแรก กิจกกรรมในพื้นที่ :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลบ้านเส... 6 รูป อ่าน 1559 ครั้ง1559026 มิ.ย. 2558
   ผลงานการมีส่วนร่วมของชุมชน รพสต.โคกสะอาด อ่าน 1612 ครั้ง1612016 มี.ค. 2555
   มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ครั้งที่ ๓ วันที่14 กพ.2555 8 รูป อ่าน 1369 ครั้ง1369028 ก.พ. 2555
   โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2553 6 รูป อ่าน 1828 ครั้ง1828009 ส.ค. 2553
  หน้าแรก ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   สหกรณ์ฯเปลี่ยนการใช้แบบฟอร์มกู้ใหม่ ก.พ.๒๕๕๘ เป... อ่าน 740 ครั้ง740030 มิ.ย. 2558
   สารสำคัญของการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ ปี ๒๕๕๗ อ่าน 922 ครั้ง922005 พ.ย. 2557
   การรับสมัครสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออ... อ่าน 1437 ครั้ง1437017 ก.พ. 2556
   ตรวจสอบข้อมุลของสมาชิก สหกรณ์ฯ อ่าน 1264 ครั้ง1264003 ก.ค. 2555
   ขยายเวลา ยื่นขอทุนการศึกษาบุตร 16 กค.2555 อ่าน 1058 ครั้ง1058029 มิ.ย. 2555
   สหกรร์ออมทรัพย์ เปิดวงเงินกู้ฉุกเฉิน พิเศษ 300,000... อ่าน 1129 ครั้ง1129028 ก.พ. 2555
  ข่าวยอดนิยม
   คู่มือ JHCIS ฉบับสมบูรณ์ฺ จัดเต็ม อ่าน 6910 ครั้ง06 ก.พ. 2555
   การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) แล... อ่าน 2134 ครั้ง22 ม.ค. 2556
   โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2553 6 รูป อ่าน 1828 ครั้ง09 ส.ค. 2553
   OP-PP_version3 มาใหม่ อ่าน 1704 ครั้ง12 พ.ย. 2554
   ผลงานการมีส่วนร่วมของชุมชน รพสต.โคกสะอาด อ่าน 1612 ครั้ง16 มี.ค. 2555
   การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลบ้านเสียว 6 รูป อ่าน 1559 ครั้ง26 มิ.ย. 2558
   ปรับปรุง (Update JHCIS) ฉบับล่าสุด อ่าน 1510 ครั้ง22 ก.พ. 2559
   การแต่งกายข้าราชการพลรือนสามัญ อ่าน 1475 ครั้ง10 ธ.ค. 2553
   การรับสมัครสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพ... อ่าน 1437 ครั้ง17 ก.พ. 2556
   มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ครั้งที่ ๓ วันที่14 กพ.2555 8 รูป อ่าน 1369 ครั้ง28 ก.พ. 2555
  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416