Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (112)
 • สอ.ดอนแดง (88)
 • สอ.ดอนปอ (43)
 • สอ.ดอนศาลา (17)
 • สอ.นางัว (5)
 • สอ.ท่าเรือ (34)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (162)
 • สอ.นาคอย (54)
 • สอ.อูนนา (24)
 • สอ.โคกสะอาด (102)
 • รพช.นาหว้า (174)
 • งานบริหาร(สสอ.) (46)
 • งานวิชาการ(ผช.) (651)
 • งานจุฑามาศ (356)
 • งานอัมพัชรา (260)
 • งานสิริพร (99)
 • งานศิรินทิพย์ (41)
 • วิไลศักดิ์ (44)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • แผนเงินบำรุง 2560
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • R506 DASHBOARD
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • ส่ง Health Data Center
 • PROVIS_new
 • ovscreen_มะเร็งตับ
 • HT/DM
 • E-Report สสจ.2060
 • ระบบสารบัญใหม่
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • คำสั่ง-กฏระเบียบ
 • โอนเงินให้หน่วยบริการ
 • แบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • วาระการประชุม
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • W_online
  ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพจากภูมิปัญญา พัฒนาหัตกรรมไทย
  แผนผังหน่วยงาน
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางอนงค์พรรณ สิทธิ
  ผอ.รพ.สต.ท่าเรือ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางศรีแพร วันนา
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นายวิไลศักดิ์ คำหา
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  Click เพื่อดูประวัติ
  นางบุษกร วิเศษสา
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416