Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (492)
 • สอ.ดอนแดง (13)
 • สอ.ดอนปอ (17)
 • สอ.ดอนศาลา (2)
 • สอ.นางัว (15)
 • สอ.ท่าเรือ (4)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (434)
 • สอ.นาคอย (47)
 • สอ.อูนนา (206)
 • สอ.โคกสะอาด (75)
 • รพช.นาหว้า (334)
 • งานบริหาร(สสอ.) (21)
 • งานวิชาการ(ผช.) (66)
 • Anongpan (9)
 • งานอัมพัชรา (314)
 • นฤมล (2)
 • งานสิริพร (186)
 • งานศิรินทิพย์ (46)
 • คุณ.......... (55)
 • jac (5)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบบริหารโครงการ NPM-PRJM
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ไฟล์งานควบคุมภายใน 2563
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.
 • R8-506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • HDC_ส่งข้อมูล
 • Datacenter.npm
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง
 • ส่งงบทดลอง
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • PASSBOOK
 • SMS_Deeka
 • ONE-page.
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  คู่มือต่างๆ

  1 :
  คู่มือการดำเนินงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕(3 คนอ่าน)  
  25/03/2014
  2 :
  ระบบ OP/PP Individual Data ปี2557(5 คนอ่าน)  
  09/08/2013
  3 :
  คำสั่ง MY SQL สอลถาม ประชาชกร JHCIS(24 คนอ่าน)  
  28/01/2013
  4 :
  การปรับปรุงข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค JHCIS(8 คนอ่าน)  
  14/01/2013
  5 :
  คู่มือการบันทึก JHCIS เพื่อการ ส่งออก 43 แฟ้ม(2 คนอ่าน)  
  08/01/2013
  6 :
  แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการ25-6-55(4 คนอ่าน)  
  25/06/2012
  7 :
  สไลด์นำเสนอ การพัฒนาระบบ OP/PP2556 เริมใช้ 1 กค.2555(4 คนอ่าน)  
  15/06/2012
  8 :
  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา(4 คนอ่าน)  
  21/12/2011
  9 :
  คู่มือ การใช้งาน JHCIS ตุลาคม 2554(7 คนอ่าน)  
  15/11/2011
  10 :
  ไฟล์ล้งงานพัสดุ และเอกสารเตรียมประชุม(82 คนอ่าน)  
  01/06/2011
  11 :
  แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข รายบุคคล(3 คนอ่าน)  
  26/05/2011
  12 :
  คู่มือการส่ง 18 แฟ้มรายวัน (12 คนอ่าน)  
  06/09/2010

   

  รวม 12 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416