Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (511)
 • สอ.ดอนแดง (98)
 • สอ.ดอนปอ (5)
 • สอ.ดอนศาลา (1)
 • สอ.นางัว (27)
 • สอ.ท่าเรือ (1)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (484)
 • สอ.นาคอย (68)
 • สอ.อูนนา (264)
 • สอ.โคกสะอาด (4)
 • รพช.นาหว้า (336)
 • งานบริหาร(สสอ.) (23)
 • งานวิชาการ(ผช.) (68)
 • Anongpan (11)
 • งานอัมพัชรา (316)
 • นฤมล (4)
 • งานสิริพร (188)
 • งานศิรินทิพย์ (48)
 • คุณ.......... (57)
 • jac (7)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
 • ระบบบริหารโครงการ NPM-PRJM
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ไฟล์งานควบคุมภายใน 2563
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.
 • R8-506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • HDC_ส่งข้อมูล
 • Datacenter.npm
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง
 • ส่งงบทดลอง
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • PASSBOOK
 • SMS_Deeka
 • ONE-page.
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ผลงาน OP-PP

  1 :
  พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2558(12 คนอ่าน)  
  09/07/2015
  2 :
  พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2558(12 คนอ่าน)  
  09/07/2015
  3 :
  สรุปผลงานตามระบบข้อมูล OP/PP Individual Data ๒๕๕๗(15 คนอ่าน)  
  10/10/2014
  4 :
  สปสช.จัดสรรงบ OP/PP งวด 2 (10 คนอ่าน)  
  16/09/2013
  5 :
  สรุปผลการดำเนินงานข้อมูลการดำเนินงานไตรมาศ 1(ตุลาคม55-มกราคม56)(38 คนอ่าน)  
  18/01/2013
  6 :
  สรุปผลการตัดส่งข้อมูล OP-PP ประจำสัปดาห์(1ต.ค.55-6ม.ค.56)(9 คนอ่าน)  
  08/01/2013
  7 :
  ผลงานการคีย์ข้อมุล โภชนาการ รอบ 1-30 ตค.2555(26 คนอ่าน)  
  01/11/2012
  8 :
  ผลงาน op/pp performance-2555(41 คนอ่าน)  
  01/10/2012
  9 :
  ผลการตรวจสอบข้อมูลส่ง สปสช.17-09-2555(33 คนอ่าน)  
  18/09/2012
  10 :
  การจัดการสารสนเทศ การส่งข้อมูลรายวัน คุณภาพข้อมูล(18 คนอ่าน)  
  05/07/2012
  11 :
  ผลการวเคราะห์ข้อมูล การพัมนาระบบข้อมุลop-pp เบื้องต้น 3-7-2555(25 คนอ่าน)  
  03/07/2012
  12 :
  สรุปการตรวจสอบข้อมูล OP-PP ประจำสัปดาห์ 24-30 มิ.ย.55(18 คนอ่าน)  
  02/07/2012
  13 :
  (0 คนอ่าน)  
  02/07/2012
  14 :
  ยอดจัดสรรเงิน OP-PP รอบ 6 เดือนแรกปี 55 (16 คนอ่าน)  
  20/06/2012
  15 :
  ผลงาน op-pp ณ 3-6-2555(20 คนอ่าน)  
  04/06/2012
  16 :
  ข้อมูล OP-PP ที่ส่งในช่วง 25-31 มี.ค.55(42 คนอ่าน)  
  01/04/2012
  17 :
  ผลงาน NCDSCREEN ณ วันที่ 10 มีค.2555(15 คนอ่าน)  
  12/03/2012
  18 :
  สรุปผลงาน ncd screen ภาพรวม สสอ.วันที่-05-03-2555(7 คนอ่าน)  
  05/03/2012
  19 :
  สรุปผลงาน ncd screen รายสถานบริการ วันที่-05-03-2555(13 คนอ่าน)  
  05/03/2012
  20 :
  OP VISIT ข้อมูลช่วง 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค.55(10 คนอ่าน)  
  26/02/2012
  21 :
  OP-PPเบื้องต้น(ผลงานประเมินยุทธศาสตร์ ไตรมาส1/2555)(22 คนอ่าน)  
  23/02/2012
  22 :
  tast_1ผลงานแพทย์แผนไทย13-02-55(12 คนอ่าน)  
  23/02/2012

   

  รวม 22 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416