Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (406)
 • สอ.ดอนแดง (135)
 • สอ.ดอนปอ (204)
 • สอ.ดอนศาลา (113)
 • สอ.นางัว (55)
 • สอ.ท่าเรือ (46)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (208)
 • สอ.นาคอย (114)
 • สอ.อูนนา (5)
 • สอ.โคกสะอาด (78)
 • รพช.นาหว้า (291)
 • งานบริหาร(สสอ.) (20)
 • งานวิชาการ(ผช.) (66)
 • งานจุฑามาศ (8)
 • งานอัมพัชรา (307)
 • งานศิริเพชร (20)
 • งานสิริพร (174)
 • งานศิรินทิพย์ (60)
 • คุณวิไลศักดิ์ (52)
 • คุณปัณฑิตา (29)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2562
 • คีย์ข้อมูลสถานะเงินบำรุง 2562
 • ส่งงบทดลองปี2562
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • ฎีกา สสอ.2562
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  วาระการประชุม

  1 :
  สรุปวาระการประชุมครั้งที่ 10/58(6 คนอ่าน)  
  06/11/2015
  2 :
  สรุปวาระการประชุมครั้งที่ 9/58(4 คนอ่าน)  
  02/10/2015
  3 :
  สรุปวาระการประชุมครั้งที่ 8/58(2 คนอ่าน)  
  02/09/2015
  4 :
  สรุปวาระการประชุมครั้งที่ 8/58(2 คนอ่าน)  
  02/09/2015
  5 :
  สรุปวาระประชุม ครั้งที่ 7(12 คนอ่าน)  
  06/08/2015
  6 :
  วาระการประชุม ประจำเดือน 8 มิย.2558(9 คนอ่าน)  
  09/06/2015
  7 :
  วาระการประชุม ประจำเดือน 8 มิย.2558(6 คนอ่าน)  
  09/06/2015
  8 :
  ประชุม คปสอ. ๓-๙-๒๕๕๖(13 คนอ่าน)  
  03/10/2013
  9 :
  ประชุม คปสอ. ๓-๙-๒๕๕๖(3 คนอ่าน)  
  03/10/2013
  10 :
  รายงานการประชุมเดือน กรกฎาคม ๕๖(10 คนอ่าน)  
  11/07/2013
  11 :
  รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน ๕๖(2 คนอ่าน)  
  11/07/2013
  12 :
  รายงานการประชุม เดือน พฤษภาคม ๕๖(5 คนอ่าน)  
  08/05/2013
  13 :
  วาระการประชุม เดือน พค ๕๖(20 คนอ่าน)  
  03/05/2013
  14 :
  รายงานการประชุม เดือน เมย ๕๖(7 คนอ่าน)  
  02/05/2013
  15 :
  (0 คนอ่าน)  
  02/05/2013
  16 :
  ประจำเดือน 5 มิย.2555 ณ สสอ.นาหว้า(7 คนอ่าน)  
  11/06/2012
  17 :
  วาระการประชุมพค 55(8 คนอ่าน)  
  01/06/2012
  18 :
  รายงานการประชุม เดือน มกราคม 55(20 คนอ่าน)  
  20/01/2012
  19 :
  วาระประชุม ๔ตค.๕๔ ณ รพ.สต.ท่าเรือ(60 คนอ่าน)  
  05/10/2011
  20 :
  วาระการประชุม ๑ ก.ย.๒๕๕๔ ที่นาคูณมหญ่ ส่วนที่๑(19 คนอ่าน)  
  01/09/2011
  21 :
  สรุปผลงาน ตัวชี้วัด19ตัว สสอ. ข้อ 10,12,15,และ17(2 คนอ่าน)  
  31/08/2011
  22 :
  วาระการประชุมที่ รพสต.เหล่าพัฒนา วันที่ 1-08-2554(14 คนอ่าน)  
  01/08/2011
  23 :
  วาระการประชุมประจำเดือน วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ส่วนที่๑(8 คนอ่าน)  
  09/07/2011
  24 :
  วาระการประชุมประจำเดือน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๒(4 คนอ่าน)  
  31/05/2011
  25 :
  วาระการประชุมประจำเดือน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ส่วนที่ ๑ นางัว(5 คนอ่าน)  
  30/05/2011
  26 :
  วาระการประชุมประจำเดือน วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔(10 คนอ่าน)  
  30/05/2011

   

  รวม 26 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416