_PRINT 
logo.gif

ข่าว : "พชอ.นาหว้า" ประชุมคัดเลือกประเด็น พชอ. และเตรียมความพร้อมกิจกรรม "ปั่นสุขใจ ท่องเที่ยวไป วิถีไทนาหว้า"
พชอ.นาหว้า
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ พชอ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกประเด็นขับเคลื่อน พชอ. ปีงบประมาณ 2566 และวางแผนการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปั่นจัก
-

ข่าวโดย : นฤมล
อ่าน 124 ครั้ง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:09:06:PM