_PRINT 
logo.gif

ข่าว : คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อ.นาหว้า
คู่มือการป้องกัน
สำนักงาสาธารณสุขอำเภอนาหว้า ในฐานะหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานด้านเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรและเป็นหน่วยงาน มีบทบาทสำคัญในการติดตาม ควบคุม และดูแลให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า ดาวโหลด ข่างล่าง นี้


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://203.157.176.16/Nawa/index.php?page=news-view-detail&id=acba65950bc696558c7ce360489d0908#news
ข่าวโดย : admin
อ่าน 1725 ครั้ง
วันที่ 24 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:33:00:AM