Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (398)
 • สอ.ดอนแดง (170)
 • สอ.ดอนปอ (175)
 • สอ.ดอนศาลา (90)
 • สอ.นางัว (31)
 • สอ.ท่าเรือ (54)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (179)
 • สอ.นาคอย (83)
 • สอ.อูนนา (16)
 • สอ.โคกสะอาด (50)
 • รพช.นาหว้า (272)
 • งานบริหาร(สสอ.) (17)
 • งานวิชาการ(ผช.) (63)
 • งานจุฑามาศ (8)
 • งานอัมพัชรา (307)
 • งานศิริเพชร (20)
 • งานสิริพร (174)
 • งานศิรินทิพย์ (60)
 • คุณวิไลศักดิ์ (52)
 • คุณปัณฑิตา (29)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2562
 • คีย์ข้อมูลสถานะเงินบำรุง 2562
 • ส่งงบทดลองปี2562
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • ฎีกา สสอ.2562
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  กฏระเบียบต่างๆ

  1 :
  ระเบียบการเงินและคำสั่ง Update (14 คนอ่าน)  
  23/04/2013
  2 :
  หลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้งบประมาณในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปี 2556(11 คนอ่าน)  
  09/11/2012
  3 :
  เงื่อนไข สสจ.นพ.การใช้เงินบำรุง/โครงการ 2556(6 คนอ่าน)  
  01/11/2012
  4 :
  หลักเกณฑ์การใช้เงิน (บำรุง/งบประมาณ)สสจ นครพนม 2555(10 คนอ่าน)  
  29/06/2012
  5 :
  มาตรการแนวทางการควบคุมภายใน ๒๕๕๕(10 คนอ่าน)  
  13/01/2012
  6 :
  การกำหนด หมายเลข รหัสครุภัณฑ์(21 คนอ่าน)  
  08/12/2011
  7 :
  ดาวโหลดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.๒๕๓๕(4 คนอ่าน)  
  08/12/2011
  8 :
  ตำสั่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 พย.2555(15 คนอ่าน)  
  04/11/2011
  9 :
  อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(13 คนอ่าน)  
  11/10/2011
  10 :
  ถาม-ตอบอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) (15 คนอ่าน)  
  11/10/2011
  11 :
  คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการที่18-2554(17 คนอ่าน)  
  06/10/2011
  12 :
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อำเภอนาหว้า(13 คนอ่าน)  
  15/08/2011
  13 :
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(9 คนอ่าน)  
  26/07/2011
  14 :
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง 2554 ใช้อ้างอิง(5 คนอ่าน)  
  06/07/2011
  15 :
  คำสั่งการบริหารการเงิน อำเภอนาหว้า2554(24 คนอ่าน)  
  05/07/2011
  16 :
  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับเต็ม(9 คนอ่าน)  
  05/07/2011
  17 :
  ปรับเงินเืดือนลูกจ้างชั่งคราวเงินบำรุง ณ 1 เมย.2554(7 คนอ่าน)  
  26/05/2011
  18 :
  คำสั่งแต่งตั้ง จทน. พัสดุ 2554(12 คนอ่าน)  
  19/05/2011
  19 :
  พรก. เงินเดือน 31-03-2554(7 คนอ่าน)  
  18/05/2011
  20 :
  สำเนาคำสั่ง ที่139-2554_ย้าย 7 (20 คนอ่าน)  
  11/04/2011
  21 :
  ค่าเดินทางไปราชการ-ที่พัก ตามหนังสือ 0808.2/ว2879(11 คนอ่าน)  
  01/04/2011
  22 :
  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ(เบี้ยเลี้ยงาหมาจ่าย) ใหม่ (14 คนอ่าน)  
  09/03/2011
  23 :
  มอบหมายให้ จทน.ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบบาล2554(10 คนอ่าน)  
  04/01/2011
  24 :
  การพิมพ์หนังสือราชการในโปรแกรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์(9 คนอ่าน)  
  20/12/2010
  25 :
  คำสั่ง จทน ตรวจรับพัสดุประจำปี 2553 (16 คนอ่าน)  
  07/11/2010
  26 :
  เงื่อนไขและการงบประมาณ PP 2554(18 คนอ่าน)  
  04/11/2010
  27 :
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เงินของจังหวัดนครพนม ปี2554(31 คนอ่าน)  
  29/10/2010
  28 :
  การประเมินและเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ(24 คนอ่าน)  
  27/09/2010

   

  รวม 28 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416