Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (388)
 • สอ.ดอนแดง (149)
 • สอ.ดอนปอ (154)
 • สอ.ดอนศาลา (97)
 • สอ.นางัว (35)
 • สอ.ท่าเรือ (51)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (157)
 • สอ.นาคอย (52)
 • สอ.อูนนา (22)
 • สอ.โคกสะอาด (29)
 • รพช.นาหว้า (256)
 • งานบริหาร(สสอ.) (15)
 • งานวิชาการ(ผช.) (61)
 • งานจุฑามาศ (6)
 • งานอัมพัชรา (305)
 • งานศิริเพชร (18)
 • งานสิริพร (172)
 • งานศิรินทิพย์ (58)
 • คุณวิไลศักดิ์ (50)
 • คุณปัณฑิตา (27)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2562
 • คีย์ข้อมูลสถานะเงินบำรุง 2562
 • ส่งงบทดลองปี2562
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • ฎีกา สสอ.2562
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  สรุปผลการดำเนินงาน

  1 :
  ผลการประเมินยุทธศาสตร์ รอบ ๒-๒๕๕๖(18 คนอ่าน)  
  06/10/2013
  2 :
  สรุปคะแนน G 10 แยกเป็นรายสถานบริการ ณ 21-8-2556(17 คนอ่าน)  
  26/08/2013
  3 :
  สรุปคะแนน G 10 ในส่วนของรายงาน E-Report ร้อยละ 15(10 คนอ่าน)  
  20/08/2013
  4 :
  การประเมิน Go10.1_2-2556(6 คนอ่าน)  
  06/08/2013
  5 :
  สรุปผลการดำเนินงานข้อมูลไตรมาศ 1(ตุลาคม55-มกราคม56)(9 คนอ่าน)  
  18/01/2013
  6 :
  ผลการตรวจสอบข้อมูล ตัดส่ง สปสช.รอบแรก 1 ตค.55-12มค.56(4 คนอ่าน)  
  14/01/2013
  7 :
  ผลงาน แม่และเด็ก ณ 30-09-2555(35 คนอ่าน)  
  01/10/2012
  8 :
  ผลงานการคัดกรองซึมเศร้า 3 กลุ่ม 01-10-2555(23 คนอ่าน)  
  01/10/2012
  9 :
  แบบฟอร์มตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สสอ.นาหว้าและสสจ สำหรับ รพ.สต.รอบ ที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ (17 คนอ่าน)  
  10/07/2012
  10 :
  ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สสอ.นาหว้าและสสจ.ให้ รพ.สต.รอบ ที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ (10 คนอ่าน)  
  10/07/2012
  11 :
  กำหนดการและพื้นที่รับการตรวจประเมินยุทธศาสตร์ รอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๕(5 คนอ่าน)  
  28/06/2012
  12 :
  ผลงาน ประเมินยุทธศาสตรี์ ระดับ รพสต.สสอ.นาหว้า(19 คนอ่าน)  
  24/04/2012
  13 :
  เปรียบเทียบผลประเมินยุทธศาสตร์ รอบ 1 ปี 55(54 คนอ่าน)  
  12/04/2012
  14 :
  ผลงานยุทธศาสตร์ รอบ 1/2555_new(29 คนอ่าน)  
  02/04/2012
  15 :
  test_1 ประเมินยุทธศาตร์ไตรมาส1/2555(10 คนอ่าน)  
  23/02/2012
  16 :
  ประจำเดือน 3 พค.2553(30 คนอ่าน)  
  27/05/2011

   

  รวม 16 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416